Til hovedsidenAdvokattjenester

Rådgivning

Kontakt oss på mail

Eiendomsmegling

Eiendom i Norge

Eiendom i Spania

 

Kontakt info

 

Lister Eiendomsomsetning AS, organisasjonsnummer 981 357 248, eies av advokatene Morten Rynning og Lilly Marie Kongevold.

Når vi får i oppdrag å selge en eiendom, innhenter vi informasjon om eiendommen, med det mål for øyet at vi skal kunne fortelle interesserte blant annet om
  1. registerbetegnelse og adresse
  2. eierforhold
  3. heftelser
  4. tilliggende rettigheter
  5. grunnareal
  6. bebyggelsens alder, arealer og byggemåte
  7. ligningsverdi og offentlige avgifter
  8. forholdet til endelige offentlige planer
  9. konsesjonslovgivningen.
Vi utarbeider en salgsoppgave hvor disse opplysninger fremgår og vi annonserer i dagspressen samt at vi legger opplysninger om eiendommene ut på nettet slik at du kan lese om disse der.

Vi har formidlet mange eiendommer i området i en årrekke og kjenner forholden. Vi har kundekartotek.
Dersom du ønsker å se en del av eiendommene som er for salg i distriktet, kan du bruke følgende linker :

Opplysningene i salgsoppgaven er gjerne mer fullstendige enn de opplysninger du får på nettet. Dessuten er det ofte slik at det ved salgsoppgaven ligger dokumentasjon som du som kjøper bør ha. Dersom du ønsker nærmere opplysninger om en eiendom, kan du sende oss en E-mail

Priser
Vi fakturerer med kr. 1.750,- pr time dersom intet annet er avtalt.

Vi har også vår egen eiendomsside. Se linkene i menyen til venstre


Morten Rynning: mr@lister-advokatene.no  ::  Lilly Marie Kongevold: lmk@lister-advokatene.no

Copyright (C) 2003 Martin Halvorsen