Til hovedsidenAdvokattjenester

Rådgivning

Kontakt oss på mail

Eiendomsmegling

Eiendom i Norge

Eiendom i Spania

 

Kontakt info

 

Lister Advokatene AS, Organisasjonsnummer 981 487 249, eies av advokatene Morten Rynning og Lilly Marie Kongevold og arbeider med et stort spekter av rettsområder, med særlig vekt på:

Arverett testament, dødsboskifte
Arbeidsrett ansettelse, oppsigelse, avskjed
Avtalerett kontraktskriving, tolking av avtaler, prisavslag, erstatning
Bistandsadvokat i straffesaker om seksuelle eller voldelige overgrep
Erstatning personskade, bilskade
Familierett ektepakter, felleseieskifte, bidrag, daglig omsorg, samvær, barnevern, samboeres rettsforhold
Fast eiendom mangelinnsigelser, konsesjon, forkjøpsretter, odel, veiretter, grensetivster m.m. (ofte forsikringsdekning i slike saker)
Forretningsjuss gjeldsforhandlinger, firmastiftelser, kontrakter
Husleierett kontrakt, oppsigelse, utkastelse
Inkasso
Konkurs
Naboforhold grenser, trær
Strafferett
Trygderett

Priser
Saker som ikke er omfattet av fri rettshjelp faktureres med kr. 1.750,- pr time dersom intet annet er avtalt.

Fri rettshjelp
I følgende saker kan vi innvilge fri rettshjelp etter loven, forutsatt at klientens økonomiske forhold er slik loven krever:

Saker etter lov om ekteskap
Visse saker etter barneloven
Visse saker om personskade / tap av forsørger
Visse husleiesaker
Visse arbeidsrettsaker


Dersom De har spørsmål innen disse områdene, er De velkommen til å kontakte oss, helst per telefon i første omgang.

Morten Rynning: mr@lister-advokatene.no  ::  Lilly Marie Kongevold: lmk@lister-advokatene.no

Copyright (C) 2003 Martin Halvorsen